ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ YACHTING

Προσφέρουμε υψηλή ποιότητα υπηρεσιών σε όλα τα yachts που επισκέπτονται τη Σύμη, όπως πρόσδεση, γραφειοκρατεία, διαδικασία μετανάστευσης, τουριστικές διαδικασίες κτλπ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ YACHTING

Angel Holidays Yachting provides high quality service to all yachts visiting Symi. For instance berthing, paperwork, immigration procedures, tourist arrangements, etc. Secretarial services are also available like fax reception and transmission, photocopying or Internet connection.

CONTACT:
V.H.F. CHANNEL 6
CALL SIGN: “LIBRA

  • BERTHING
  • PAPERWORK
  • IMMIGRATION PROCEDURES
  • BUNKERS
  • PROVISIONING
  • TOURIST ARRANGEMENTS
  • TECHNICAL SERVICES
  • CHARTER PROCEDURES
  • SECRETARIAL SERVICES

Sail The Aegean with Angel Holidays

We can offer advice and guidance on all their range, and make all the neccessary arrangements for a perfect sailing holiday. You start your holiday in Marmaris, Turkey, where you then travel the Aegean coastline.
In addition to the yachts, you can request an experienced skipper who will take you to some of the most beautiful parts of the area. Please contact us for details and a more in depth specification.

View the Sun Charter Yachts